Cho cá sấu con ăn

Cho cá sấu con ăn, Tùy từng size cá mà quý vị cho ăn các loại thức ăn có kích cỡ khác nhau, ở video dưới, Trại cho cá nở được 3-4 tháng tuổi ăn cá vụn, vừa miếng, và cá sấu không bị hóc

Cá sấu con

Share on Google Plus